Comunitat Educativa

Equip directiu:

Director titular: Manel Valle Martínez

Cap d’estudis d’educació infantil i primària: Enric Surís i Jordà

Cap d’estudis d’ESO: Cristina Morató i Dalmau

 

Administració:

Secretària: Sara Martín Luque

Administradora: Rosario López Pérez