Notícies

PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022 COL·LEGI LESTONNAC BADALONA

El present document pretén garantir l’obertura del centre al curs 2021-2022 amb el màxim de garanties de salut i seguretat i de mantenir una activitat educativa de qualitat i d’equitat.

Per tal de garantir l’activitat docent presencial al centre ens centrarem especialment en les mesures de seguretat i en la traçabilitat.

Read more