Notícies

Pla d’obertura del centre

El pla d’obertura del centre està elaborat  a partir de les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per part del Departament d’Educació, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.

Read more